Opisane i zwymiarowane w kartach katalogowych produkty są objęte standardem produkcyjnym. Poza ofertą katalogową na życzenie Zamawiającego wykonujemy wyroby odbiegające wymiarami, konstrukcją i funkcją użytkową od standardowej oferty produkcyjnej

Meble (107)

Stoliki zabiegowe (6)

Wózki funkcyjne i modułowe (6)

Stanowiska do pielęgnacji niemowląt (4)

Wyposażenie różne (4)

MEBLE I WYROBY O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

Wyroby standardowo wykonane jako szkielet konstrukcyjny aluminiowy wypełniony płytą meblową drewnopochodną, w kolorystyce zgodnej aktualnie obowiązującymi wzorami kolorystycznymi. W tym standardzie oferujemy również wykonanie frontów i półek ze stali lakierowanej proszkowo, co znacznie podnosi ich estetykę i właściwości użytkowe. Szczegółowa charakterystyka techniczna zgodna z opisem na kolejnych stronach katalogu.