Opisane i zwymiarowane w kartach katalogowych produkty są objęte standardem produkcyjnym. Poza ofertą katalogową na życzenie Zamawiającego wykonujemy wyroby odbiegające wymiarami, konstrukcją i funkcją użytkową od standardowej oferty produkcyjnej

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

Wózki opatrunkowe wykonane w różnych konfiguracjach wymiarowych i rodzajowych. Standardowo wyposażone w zamki patentowe lub centralne, blaty płaskie ze stali OCYNKOWANEJ OGNIOWO I LAKIEROWANEJ FARBAMI PROSZKOWYMI , ergonomiczne uchwyty do przetaczania, w zespoły jezdne z blokadą ruchu i obrotu oraz odboje zabezpieczające wózek i elementy otoczenia przed uszkodzeniem oraz inne opisane elementy wyposażenia. Szuflady wykonane z tego samego materiału co korpus.

Na życzenie Zamawiającego wózki mogą być wyposażone w specjalistyczny sprzęt pomocnicy opisany w dziale „Elementy wyposażenia specjalistycznego wózków”.