Strefa dla projektanta powstała z myślą o potrzebach architektów i planistów. Dzięki materiałom graficznym, planistycznym i informacji techniczno-użytkowej, każda osoba zaangażowana w projektowanie technologii działów szpitalnych znajdzie potrzebne informacje i narzędzia do właściwego zaprojektowania typowanego pomieszczenia z zachowaniem właściwej organizacji pracy, bezpieczeństwa higienicznego i odpowiedniego komfortu warunków pracy personelu.

Zastosowanie wirtualnych modeli wyposażenia z szerokiej bazy naszych wyrobów, pozwala tworzyć dwu- i trójwymiarowe projekty. Rysunki 2D umożliwiają łatwy podgląd rozmieszczenia planowanych zabudów i pozwalają określić potrzebną powierzchnię do ich realizacji. Dzięki rysunkom 3D można natomiast lepiej zrozumieć projekt, korzystając z realistycznego podglądu zaplanowanego obiektu.

Korzystając z udostępnionej bazy danych produktów TRIBO i oprogramowania Revit, można stworzyć odwzorowanie rzeczywistości co daje nam model konstrukcyjno-użytkowy na bazie którego możemy planować zagospodarowanie obiektu od najwcześniejszych etapów koncepcyjnych, przez fazę projektowania, aż po realizację projektu.

NAPISZ DO NAS