Opisane i zwymiarowane w kartach katalogowych produkty są objęte standardem produkcyjnym. Poza ofertą katalogową na życzenie Zamawiającego wykonujemy wyroby odbiegające wymiarami, konstrukcją i funkcją użytkową od standardowej oferty produkcyjnej

Strona główna » Oferta produkcyjna » Szafa chłodnicza do przechowywania leków

Wyświetlanie jednego wyniku

Szafa do przechowywania leków typ SK 55600


produkowana jest zgodnie z wymogami zarządzania jakością ISO 9001:2015, zarządzania ryzykiem dla wyrobów medycznych ISO 13485:2016 a także poszanowaniem środowiska w oparciu o model zarządzania ISO 14001:2015. Jest szafą typu chłodniczego z wbudowaną funkcją autoryzacji dostępu i systemem monitoringu funkcji urządzenia. Wykonana jest z blachy stalowej nierdzewnej i ocynkowanej, lakierowanej wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowo-poliestrową farbą proszkową. Konstrukcja dwupłaszczowa z izolacją termiczną. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Dno z lekkim przetłoczeniem powstrzymującym wycieki rozlanych substancji. Drzwi oszklone odwracalne z uszczelką magnetyczną zapewniającą hermetyczne zamknięcie. Szafa posadowiona na zespołach kołowych z zintegrowanymi stopami regulacyjnymi, umożliwiającymi przemieszczanie oraz unieruchomienie szafy w miejscu docelowym i jej wypoziomowanie.

Wyposażenie wewnętrzne:

Szafa wyposażona w ażur-owe szuflady głębokiego składowania o nośności 10 kg z regulacją wysokości ich położenia, dostosowywanymi do planowanego składowania wielkości poprzechowywanych leków. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe i przestawne elementy podziałowe do segregacji przechowywanej zawartości. W celu łatwiejszego dostępu do przechowywanych leków na wewnętrznych bokach automatycznie aktywowane po otwarciu drzwi oświetlenie typu LED. W górnej części szafy opcjonalnie półka do składowania towarów o większych gabarytach lub sejf otwierany przy użyciu karty RFID o specjalnych uprawnieniach.

Agregat chłodniczy:

zamontowany na górze szafy z wymuszonym obiegiem powietrza, zapewniając maksymalną stabilność i jednorodność temperatury wewnątrz komory chłodniczej. Powietrze dostarczone w ilości gwarantującej utrzymywanie nadciśnienia w komorze szafy. Czynnik chłodniczy wolny od CFC. Rozmrażanie automatyczne, sterowanie termostatem z płynną regulacją temperatury od + 15 °C do + 25 °C z dokładnością do 0,5 °C. Nadmuchiwane powietrze w opcji sterylizowane przez zamontowaną bez ozonową lampę UV.

Panel sterowania:

umiejscowiony w górnej części szafy,, kontrolowany przez mikroprocesor, wyświetla ikony i wiadomości tekstowe, co pozwala użytkownikowi na bardzo intuicyjną obsługę urządzenia oraz łatwe wykonanie ustawień wszystkich funkcji urządzenia według potrzeb. Ze sterownikiem zintegrowana drukarka raportów oraz czytnik RFID.

Funkcje i parametry panelu sterowania:

Sterownik dotykowy z wyświetlaczem kolorowym o przekątnej 5", z menu w języku polskim, pokazujący informacje o statusie szafy przechowywania oraz ewentualnych nieprawidłowościach i alarmach. Pozwala na przeglądanie opcji menu sterownika w celu zaprogramowania i kontroli pracy.

Monitorowanie danych:


- cyfrowe wyświetlanie temperatury i regulacja z dokładnością do 0,5 °C,
- ekran dotykowy z automatyczną blokadą bezpieczeństwa, w celu uniknięcia manipulacji przez osoby nieupoważnione,
- autoryzacja dostępu do urządzenia zabezpieczona w standardzie RFID za pomocą personalnych tagów,
- wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmu dla:
a) wysokiej i niskiej temperatury,
b) otwartych drzwi i drzwiczek sejfu,
c) przekroczenia zaprogramowanych parametrów w zależności od standardu wyposażenia.

Archiwizacja parametrów


- całodobowe zapisy parametrów środowiskowych przechowywania leków wraz z datą i godziną w wewnętrznej pamięci,
- wykres temperatury w czasie rzeczywistym z ostatnich 24 godzin z możliwością wydruku.


Archiwizacja zdarzeń


- operacje otwierania drzwi komory szafy oraz drzwiczek sejfu zapisywane w wewnętrznej pamięci,
- możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia.

 

Pozostałe funkcje


Szafa pozwala na przechowywanie leków w zaprogramowanych parametrach środowiskowych takich jak:
1. temperatura,
- utrzymywana w zakresie 15-25 °C,
- kontrola temperatury z dokładnością do 0,5°C,
- jednorodność temperatury nie przekraczająca 2°C,
- pomiar temperatury w dwóch punktach,
2. kontrolowana wilgotność,
3. kontrolowane nadciśnienie wewnątrz szafy,
4. kontrola natężenia oświetlenia i szkodliwego promieniowania UV w komorze szafy
5. rejestr zdarzeń alarmowych wraz z datą i godziną,
6. rejestr operacji otwarcia drzwi i drzwiczek wraz z osobą inicjującą operację wraz datą i godziną,
7. uniwersalny system zamykania drzwi realizowany przez:
a) zamek elektromagnetyczny zarządzany za pomocą kart i czytnika RFID. Załączona funkcja autoryzacji dostępu. W opcji zamykany sejf d otwierany przy użyciu karty RFID o specjalnych uprawnieniach. Po zablokowaniu zamka zgodnie z instrukcja obsługi,
b) dostęp do szafy dla ogółu personelu bez funkcji blokady zamknięcia,
c) blokada drzwi również w przypadku braku zasilania z możliwością jej manualnego otwarcia w przypadku awarii zasilania.
8. wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesów jn;
- numer identyfikacyjny szafy,
- aktualna temperatura,
- wilgotność,
- nadciśnienie w szafie,
- aktualna data i czas,
- wbudowany system oczyszczania powietrza lampą bez ozonową UV wraz z kontrolą jej sprawność,
- oświetlenie wnętrza szafy typu LED po otwarciu drzwi,

Raportowanie:

Na żądanie uprawniony użytkownik może wygenerować szczegółowy raport dotyczący żądanych parametrów. Raport generowany w formie drukowanej poprzez wykorzystanie wbudowanej drukarki, a także w wersji cyfrowej.

Obsługa szafy:

Polega na zbliżeniu przez pracownika do czytnika karty zbliżeniowej RFID. Gdy system udzieli autoryzacji, zamek elektroniczny otwiera drzwi szafy. Użytkujący pobiera lub wkłada artykuły medyczne przechowywane w szafie po czym zamyka drzwi. Wszystkie leki o silnym działaniu lub inne, które muszą znajdować się pod szczególnym nadzorem mogą być przechowywane w wewnętrznym sejfie otwieranym w ten sam sposób co szafa do leków, lecz tylko przez karty przypisane osobom o szczególnych uprawnieniach, które nadaje administrator. W pozostałych wypadkach sejf pozostaje zamknięty, uniemożliwiając dostęp pozostałym użytkownikom. W tym przypadku archiwizowane są całodobowo kompletne zapisy parametrów środowiskowych, zdarzeń alarmowych oraz zapisów operacji włożenia lub wyjęcia leku z osobą inicjującą operację wraz datą i godziną.

Użytkownik może we własnym zakresie „wyłączyć autoryzowany dostęp”, zablokować zamek i używać szafę bez funkcji zamykania też lub funkcję otwarcia awaryjnego traktować jak zamek patentowy. W tym wypadku archiwizowane będą tylko zapisy parametrów środowiskowych i alarmowych.
W trakcie otwartych drzwi zapala się oświetlenie wewnętrzne natomiast pozostałe systemy przechodzą w stan uśpienia. Po zamknięciu drzwi oświetlenie wyłącza się automatycznie a wszystkie systemy chłodzenia, nadmuchu, światło UV oraz systemy monitoringu temperatury, wilgotności, nadciśnienia wewnętrznego, natężenia światła UVA i UVB wraz z systemami alarmowymi wracają do trybu pracy.

Standardy dostawy

Standard podstawowy - szafa w wykonaniu zgodnym z przedstawionym wyżej opisem
Kompletny układ sterowania i monitorowania procesów i wyposażona w:
- 30 kart zbliżeniowych RFID do ewentualnego wykorzystania,
- 10 szuflad głębokiego składowania wraz z kompletem przegród,
- półka górna,
- szkło w drzwiach bezbarwne,

Dostępne funkcje:

- pomiar temperatury wraz z rejestrem z ostatnich 24 godzin generowany na wyświetlaczu i drukarce,
- aktualna data i czas,
- numer identyfikacyjny szafy,
- rejestr operacji otwarcia drzwi i drzwiczek wraz z osobą inicjującą operację wraz datą i godziną dostępny na wyświetlaczu,
- uniwersalny system zamykania drzwi realizowany przez zamek elektromagnetyczny zarządzany za pomocą kart i czytnika RFID. Załączona funkcja autoryzacji dostępu,
- dostęp do szafy dla ogółu personelu bez funkcji blokady zamknięcia,
- blokada drzwi również w przypadku braku zasilania z możliwością jej manualnego otwarcia w przypadku awarii zasilania,
- wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesów,
- wbudowany czytnik RFID.

Standard rozszerzony - szafa w standardzie podstawowym opisanym wyżej z możliwością rozszerzenia o:
- sejf z autoryzowanym zamknięciem zamiast półki,
- szkło w drzwiach anty słoneczne,
- kontrolowana wilgotność,
- kontrolowane nadciśnienie wewnątrz szafy,
- zamontowana lampa UV,
- kontrola natężenia oświetlenia dziennego,
- kontrola promieniowania UV w komorze szafy,
- kontrola stanu lampy UV,
- możliwość generowania raportu parametrów środowiskowych wraz z datą i godziną w wersji cyfrowej.

Standard uproszczony - szafa w wykonaniu zgodnym z przedstawionym na wstępie opisem budowy oraz wyposażeniem wewnętrznym w szuflady głębokiego składowania. Wyposażona w sterownik z odczytem temperatury i wskazaniem stanów alarmowych, agregat chłodniczy, blokadę drzwi na klucz oraz drukarkę. Bez układu sterowania i monitorowania procesów oraz lampy UV.

Dane techniczno-użytkowe:
- Napięcie zasilania: 220-230 V / 50 Hz,
- Moc max. 500 W,
- Wtyczka zasilania: typu. IEC,
- Wyłączniki instalacyjne: 2 szt. bezpieczniki ceramiczne zwłoczne 6,3 A,
- Poziom hałasu: < 50 dB (A),
- Pojemność brutto: 410 litrów,
- Wymiary: 600 x 680 x 1970 mm ( dł x gł x wys),
- Waga netto: 120 kg.