Opisane i zwymiarowane w kartach katalogowych produkty są objęte standardem produkcyjnym. Poza ofertą katalogową na życzenie Zamawiającego wykonujemy wyroby odbiegające wymiarami, konstrukcją i funkcją użytkową od standardowej oferty produkcyjnej

Strona główna » Oferta produkcyjna » System modułowy
Nie znaleziono produktów, których szukasz.

System modułowy

| Meble modułowe dzięki zastosowaniu zmodyfikowanego wyposażenia , pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, szybką identyfikację przechowywanych materiałów oraz łatwe i czytelne utrzymanie planowanych zapasów.

| Systemy te zawierają specjalistyczne organizery w postaci kuwet i koszy z możliwością podziału ich wnętrz oraz z możliwością zastosowania systemowych ramek opisowych. Szybka i prosta zmiana położenia organizerów, zapewnia łatwe dostosowanie wyposażenia mebli do nowych wymogów.

| Prezentowany system dostępny jest w dwóch formatach wymiarowych:
. w systemie ISO organizery o wymiarach 600x400 mm lub analogicznie 400x600 mm
· w systemie DIN organizery o wymiarach 538x500 mm (L×B)

| Na bazie zdobytego doświadczenia, standardowo oferujemy poniższe sposoby instalowania organizerów w modułach meblowych:

a) za pomocą specjalistycznych, monolitycznych wkładów bocznych z wykształconymi prowadnicami ślizgowymi wykonanych z całości
z tworzywa ABS. Konstrukcja prowadnicy umożliwia swobodne wysuwanie organizera z blokadą zabezpieczającą przed przypadko-
wym (niezamierzonym) wypadnięciem, oraz pozwala na całkowite wyjęcie kosza. Rozwiązanie to szczególnie polecamy z uwagi na
bardzo łatwe i elastyczne korzystanie z organizerów oraz bardzo wysoki standard higieniczny wyrobu.

b) za pośrednictwem metalowych ram osadzonych w prowadnicach kulkowych z funkcją pełnego wysuwu, w ktorych umieszczone są organizery. Szczególnie polecane w przypadku dużego obciążenia organizerów.

c) za pośrednictwem metalowych prowadnic ze stali nierdzewnej kwasoodpornej typu ślizgowego, z możliwością skokowej regulacji wysokości. System ten stosowany jest w regałach modułowych i modułowych wózkach regałowych.

| Niewątpliwymi zaletami przy zastosowaniu mebli modułowych są:
1. Redukcja przestrzeni potrzebnej do przechowywania materiałów do niezbędnego minimum, co jest szczególnie ważne w przypadku ograniczonych powierzchni magazynowych. Poniżej przedstawiono analizę wykorzystania powierzchni podłogi dla składowania 1 m3 materiałów2. Przejrzysta i kompletna automatyzacja procesów uzupełniania zapasów.

3. Podgląd w czasie rzeczywistym potrzeby uzupełnienia zapasów w poszczególnych lokalizacjach

4. Ciągła rotacja i eliminacja przeterminowanego wyposażenia.

5. Zredukowanie nadmiernych zapasów do poziomów uzależnionych od bieżących potrzeb

6. Łatwość reakcji poprzez dystrybucję materiałów

7. Możliwość tworzenia systemu monitorowania łańcucha dostaw, optymalizacji uzupełnień i opracowanie raportu historii zużycia.

| Wadą zaproponowanego systemu mebli modułowych są „sztywne" wymiary gabarytowe wyposażenia meblowego, zdeterminowane
wielkościami organizerów dedykowanymi ściśle do systemów którym są przypisane.

| Biorąc pod uwagę wymiary organizerów system DIN jest szczególnie polecanym przez Nas systemem modułowym, z uwagi na możliwość ujednolicenia mebli modułowych z pozostałym wyposażeniem meblowym. Omawiane systemy modułowe mogą być wykorzy-
stywane we wszystkich rodzajach mebli i wyposażeniach prezentowanych w tym katalogu.