Opisane i zwymiarowane w kartach katalogowych produkty są objęte standardem produkcyjnym. Poza ofertą katalogową na życzenie Zamawiającego wykonujemy wyroby odbiegające wymiarami, konstrukcją i funkcją użytkową od standardowej oferty produkcyjnej

Strona główna » Oferta produkcyjna » Meble i wyroby ze stali lakierowanej

Meble (107)

Regały i inne wyposażenie (2)

Wyroby standardowo wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie i w całości lakierowane farbami proszkowymi w kolorystyce zgodnej z oznaczeniem wg RAL. W tym standardzie oferujemy również wykonanie ze stali nierdzewnej gat. H17 co znakomicie podnosi końcowe właściwości użytkowe wyrobu. Szczegółowa charakterystyka techniczna zgodna z opisem na kolejnych stronach katalogu