Opisane i zwymiarowane w kartach katalogowych produkty są objęte standardem produkcyjnym. Poza ofertą katalogową na życzenie Zamawiającego wykonujemy wyroby odbiegające wymiarami, konstrukcją i funkcją użytkową od standardowej oferty produkcyjnej

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

STOLIKI ZABIEGOWE PRZEJEZDNE

Stoliki wykonane w różnych konfiguracjach wymiarowych i rodzajowych Standardowo wyposażone w zespoły jezdne z blokadą ruchu i obrotu oraz z odbojami zabezpieczającymi stolik i elementy otoczenia przed uszkodzeniem. Blaty robocze z tworzywa ABS standardowo wykonane jak pokazano w schematach z krawędzią boczną podniesioną. Na życzenie Zamawiającego stoliki mogą być wyposażone w specjalistyczny sprzęt pomocnicy opisany w dziale 8.3 „Elementy wyposażenia specjalistycznego wózków”.