Opisane i zwymiarowane w kartach katalogowych produkty są objęte standardem produkcyjnym. Poza ofertą katalogową na życzenie Zamawiającego wykonujemy wyroby odbiegające wymiarami, konstrukcją i funkcją użytkową od standardowej oferty produkcyjnej

Wózki do dystrybucji materiałów medycznych (4)

Wózki i stoliki opatrunkowe (26)

Wózki i stoliki funkcyjne (11)