System zarządzania jakością

Cele jakościowe zawarte w zadaniach jednostek organizacyjnych naszej spółki

 

Najważniejszym celem firmy jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów i spełnianie ich wymagań dla osiągnięcia przez nich jak największej satysfakcji, która jest gwarancją sukcesu spółki.

Kierownictwo firmy zobowiązuje się, że wszelkie działania podporządkuje następującym priorytetom:

1. Klient objęty jest profesjonalną i kompleksową opieką na każdym etapie kontaktu z firmą, od odpowiedzi na zapytanie ofertowe, poprzez produkcję i montaż, aż po obsługę po sprzedażną.

2. Funkcjonalność i przydatność naszych mebli dla Klientów jest sprawą kluczową dla wszystkich pracowników Firmy.

3. Nasze wyroby spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

4. Instalację i serwis naszych produktów przeprowadzamy w sposób jak najmniej zaburzający pracę naszych Klientów.

5. Ciągle doskonalimy nasze produkty i obsługę Klienta.

 

 

 

 

 

dokumenty image