Zadania:

• programowanie obiektowe w środowisku Visual Studio

• rozwijanie oprogramowania już istniejącego, ale również aktywny udział w projektowaniu nowego systemu i proponowanie rozwiązań koncepcyjnych

• proponowanie i wdrażanie usprawnień, optymalizacji działających rozwiązań

• opracowanie i nadzór nad dokumentacją techniczną

 

Wymagania:

• 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

• zaawansowana znajomość .NET i ASP.NET MVC, ADO.NET i LINQ

• znajomość wzorców projektowych

• umiejętność tworzenia aplikacji wielowątkowych

• doświadczenie w tworzeniu aplikacji desktopowych, sieciowych, webowych

• dobra znajomość MS SQL Server

• wykształcenie na kierunku informatycznym

• umiejętność pracy zespołowej

• komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 

Oferujemy:

• pracę z wykorzystaniem najnowszych systemów, narzędzi i technologii Microsoft

• możliwość rozwoju, ciągłego poszerzania i doskonalenia swoich kompetencji

• ciekawe i pełne wyzwań zadania

• inspirujące środowisko, metody pracy oparte na design thinking

• atrakcyjny system wynagrodzeń

• elastyczne godziny czasu pracy