szafa ne leki

 

SZAFA DO PRZECHOWYWANIA LEKÓW TYP SK 55600

Wstęp

 

Najbardziej powszechną formą leczenia pacjenta jest farmakoterapia. Aby ta była skuteczna, niezbędny jest właściwy obrót lekami w jednostkach służby zdrowia. Niewłaściwe przechowywanie leków sprzyja popełnianiu błędów. Możliwość popełnienia pomyłki jest też o wiele większa ze względu na podobieństwo opakowań wielu leków. Błędy medyczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem są najczęstszymi błędami popełnianymi w praktyce farmaceutycznej. Opracowana od podstaw przez zespół naszych projektantów , informatyków współpracujących nad tym projektem oraz specjalistów z zakresu szerokorozumianej medycyny, koncepcja szafy do przechowywania leków, doskonale odpowiada bieżącym wyzwaniom szpitalnictwa w Polsce, oferując połączenie jakości i funkcjonalności z oczekiwanymi wymogami. Wprowadzenie wyrobu na rynek nie stanowi rewolucji w organizacji i funkcjonowania placówki medycznej ale gwarantuje przechowywanie leków w odpowiednich warunkach środowiskowych. Fizycznie zabezpieczy dostęp do leków osób nieupoważnionych i wymusi bieżące ewidencjonowanie ich zużycia. Szafa do przechowywania leków produkowana jest zgodnie z wymogami zarządzania jakością ISO 9001:2015, zarządzania ryzykiem dla wyrobów medycznych ISO 13485:2016 a także poszanowaniem środowiska w oparciu o model zarządzania ISO 14001:2015.

 

1. Konstrukcja: Szafa do przechowywania leków SK 55600 jest szafą typu chłodniczego z wbudowana funkcją autoryzacji dostępu i systemem monitoringu funkcji urządzenia. Wykonana jest z blachy stalowej nierdzewnej, lakierowanej wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowo-poliestrową farbą proszkową. Konstrukcja dwupłaszczowa z izolacją termiczną. Wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Dno z lekkim przetłoczeniem powstrzymującym wycieki rozlanych substancji. Drzwi oszklone odwracalne z uszczelką zapewniającą hermetyczne zamknięcie. Szafa posadowiona na zespołach kołowych z zintegrowanymi stopami regulacyjnymi, umożliwiającymi przemieszczanie oraz unieruchomienie szafy w miejscu docelowym i jej wypoziomowanie.

 

2. Wyposażenie wewnętrzne: Szafa wyposażona w ażurowe szuflady głębokiego składowania o nośności 10 kg z regulacją wysokości ich położenia, dostosowywanymi do planowanego składowania wielkości poprzechowywanych leków. Szuflady wyposażone w prowadnice pełnego wysuwu i przestawne elementy podziałowe do segregacji przechowywanej zawartości. W celu łatwiejszego dostępu do przechowywanych leków na wewnętrznych bokach automatycznie aktywowane po otwarciu drzwi oświetlenie typu LED. W górnej części szafy opcjonalnie półka do składowania towarów o większych gabarytach lub sejf otwierany przy użyciu karty RFID o specjalnych uprawnieniach.

 

3. Urządzenie chłodzące: Agregat chłodniczy zamontowany na górze szafy z wymuszonym obiegiem powietrza przez wentylator, zapewniając maksymalną stabilność i jednorodność temperatury wewnątrz komory chłodniczej. Powietrze dostarczone w ilości gwarantującej utrzymywanie nadciśnienia w komorze szafy. Czynnik chłodniczy: R404 wolny od CFC. Rozmrażanie automatyczne, sterowanie termostatem z płynną regulacją temperatury od + 15 °C do + 25 °C z dokładnością do 0,5 °C. Nadmuchiwane powietrze w opcji sterylizowane przez zamontowaną bez ozonową lampę UV.

 

4. Panel sterowania: Sterownik umiejscowiony w górnej części konstrukcji , kontrolowany przez mikroprocesor, z wyświetlaczem IPS o przekątnej 5" wyposażonym w pojemnościowy ekran dotykowy, wyświetla ikony i wiadomości tekstowe, co pozwala użytkownikowi na bardzo intuicyjną obsługę urządzenia oraz łatwe wykonanie ustawień wszystkich funkcji urządzenia według potrzeb. Ze sterownikiem zintegrowana drukarka raportów oraz czytnik RFID.

 

5. Funkcje i parametry panelu sterowania: Sterownik dotykowy z wyświetlaczem kolorowym o przekątnej 5", z menu w języku polskim, pokazujący informacje o statusie szafy przechowywania oraz ewentualnych nieprawidłowościach i alarmach. Pozwala na przeglądanie opcji menu sterownika w celu zaprogramowania i kontroli pracy.

 

6. Monitorowanie danych:
- cyfrowe wyświetlanie temperatury i regulacja z dokładnością do 0,5 °C.
- ekran dotykowy z automatyczną blokadą bezpieczeństwa, w celu uniknięcia manipulacji przez osoby nieupoważnione.
- autoryzacja dostępu do urządzenia zabezpieczona w standardzie RFID za pomocą personalnych tagów.
- wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmu dla:
a) wysokiej i niskiej temperatury
b) otwartych drzwi i drzwiczek sejfu.
c) przekroczenia zaprogramowanych parametrów w zależności od standardu wyposażenia

 

7. Archiwizacja parametrów
- całodobowe zapisy parametrów środowiskowych przechowywania leków wraz z datą i godziną w wewnętrznej pamięci.
- wykres temperatury w czasie rzeczywistym z ostatnich 24 godzin z możliwością wydruku

 

8. Archiwizacja zdarzeń
- operacje otwierania drzwi komory szafy oraz drzwiczek sejfu zapisywane w wewnętrznej pamięci
- możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia.

 

szafa ne leki

 

9. Pozostałe funkcje
Szafa pozwala na przechowywanie leków w zaprogramowanych parametrach środowiskowych jak:
- temperatura - utrzymywana w zakresie 15-25 °C
- kontrola z dokładnością do 0,5 °C
- max. histereza 4 °C
- jednorodność temperatury nie przekraczająca 2 °C
- pomiar temperatury w dwóch punktach
- kontrolowana wilgotność
- kontrolowane nadciśnienie wewnątrz szafy
- kontrola natężenia oświetlenia i szkodliwego promieniowania UV w komorze szafy
- rejestr zdarzeń alarmowych wraz z datą i godziną,
- rejestr operacji otwarcia drzwi i drzwiczek wraz z osobą inicjującą operację wraz datą i godziną,
- uniwersalny system zamykania drzwi realizowany przez
a) zamek elektromagnetyczny zarządzany za pomocą kart i czytnika RFID. Załączona funkcja autoryzacji dostępu. W opcji zamykany sejf d otwierany przy użyciu karty RFID o specjalnych uprawnieniach. Po zablokowaniu zamka zgodnie z instrukcja obsługi
b) dostęp do szafy dla ogółu personelu bez funkcji blokady zamknięcia
Blokada drzwi również w przypadku braku zasilania z możliwością jej manualnego otwarcia w przypadku awarii zasilania. - wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesów jn;
a) numer identyfikacyjny szafy
b) aktualna temperatura
c) wilgotność
d) nadciśnienie w szafie
e) aktualna data i czas
- wbudowany system oczyszczania powietrza lampą bez ozonową UV wraz z kontrolą jej sprawności
- oświetlenie wnętrza szafy typu LED po otwarciu drzwi.

 

szafa ne leki

10. Raportowanie: Na żądanie uprawniony użytkownik może wygenerować szczegółowy raport dotyczący żądanych parametrów. Raport generowany w formie drukowanej poprzez wykorzystanie wbudowanej drukarki, a także w wersji cyfrowej.

 

11. Obsługa szafy: Polega na zbliżeniu przez pracownika do czytnika karty zbliżeniowej RFID. Gdy system udzieli autoryzacji, zamek elektroniczny otwiera drzwi szafy. Użytkujący pobiera lub wkłada artykuły medyczne przechowywane w szafie po czym zamyka drzwi. Wszystkie leki o silnym działaniu lub inne, które muszą znajdować się pod szczególnym nadzorem mogą być przechowywane w wewnętrznym sejfie otwieranym w ten sam sposób co szafa do leków, ale tylko przez karty przypisane osobom o szczególnych uprawnieniach, które nadaje administrator. W pozostałych wypadkach sejf pozostaje zamknięty, uniemożliwiając dostęp pozostałym użytkownikom. W tym przypadku archiwizowane są całodobowo kompletne zapisy parametrów środowiskowych, zdarzeń alarmowych oraz zapisów operacji włożenia lub wyjęcia leku z osobą inicjującą operację wraz datą i godziną.
Użytkownik może we własnym zakresie „wyłączyć autoryzowany dostęp”, zablokować zamek i używać szafę bez funkcji zamykania lub funkcję otwarcia awaryjnego traktować jak zamek patentowy. W tym wypadku archiwizowane będą tylko zapisy parametrów środowiskowych i alarmowych.
W trakcie otwartych drzwi zapala się oświetlenie wewnętrzne natomiast pozostałe systemy przechodzą w stan uśpienia. Po zamknięciu drzwi oświetlenie wyłącza się automatycznie a wszystkie systemy chłodzenia, nadmuchu, światło UV oraz systemy monitoringu temperatury, wilgotności, nadciśnienia wewnętrznego, natężenia światła UVA i UVB wraz z systemami alarmowymi wracają do trybu pracy.

 

12. Standardy dostawy

12.1. Standard podstawowy - szafa w wykonaniu zgodnym z powyższym opisem pkt 1 – 5.
Kompletny układ sterowania i monitorowania procesów i wyposażona w:
- 30 kart zbliżeniowych RFID do ewentualnego wykorzystania
- 12 szuflad głębokiego składowania wraz z kompletem przegród
- półka górna
- szkło w drzwiach zwykłe bezbarwne
dostępne funkcje:
– pomiar temperatury wraz z rejestrem z ostatnich 24 godzin generowany na wyświetlaczu i drukarce
- aktualna data i czas
- numer identyfikacyjny szafy
- rejestr operacji otwarcia drzwi i drzwiczek wraz z osobą inicjującą operację wraz datą i godziną dostępny na wyświetlaczu
- uniwersalny system zamykania drzwi realizowany przez zamek elektromagnetyczny zarządzany za pomocą kart i czytnika RFID. Załączona funkcja autoryzacji dostępu
- dostęp do szafy dla ogółu personelu bez funkcji blokady zamknięcia
- blokada drzwi również w przypadku braku zasilania z możliwością jej manualnego otwarcia w przypadku awarii zasilania.
- wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesów
- wbudowany czytnik RFID

 

12.2. Standard rozszerzony - szafa w standardzie podstawowym z możliwością rozszerzenia o:
- sejf z autoryzowanym zamknięciem zamiast półki
- szkło w drzwiach anty słoneczne
- kontrolowana wilgotność
- kontrolowane nadciśnienie wewnątrz szafy
- zamontowana lampa UV
- kontrola natężenia oświetlenia dziennego
- kontrola szkodliwego promieniowania UV w komorze szafy
- kontrola stanu lampy UV
- możliwość generowania raportu parametrów środowiskowych wraz z datą i godziną w wersji cyfrowej

 

szafa ne leki

13. Dane techniczno-użytkowe
- Napięcie zasilania: 220-230 V / 50 Hz.
- Moc max. 500 W
- Wtyczka zasilania: typu. IEC
- Wyłączniki instalacyjne: 2 szt. bezpieczniki ceramiczne zwłoczne 6,3 A,
- Poziom hałasu: < 50 dB (A).
- Pojemność brutto: 410 litrów.
- Wymiary: 600 x 680 x 1970 mm ( dł x gł x wys).
- Waga netto: 120 kg.

 

szafa ne leki