Szafy do przechowywania endoskopów

Standardowo wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gat. AISI 304 (wg PN 0H18N9). Wykończenie powierzchni przez szlifowanie albo na zamówienie lakierowane w całości lub częściowo farbami proszkowymi w kolorystyce zgodnej z oznaczeniem wg RAL.
Wyroby te charakteryzuje:
Korpus w całości wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym zapewniającym odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Możliwość lakierowania korpusów i frontów farbami proszkowymi zgodnie z wymogami Zamawiającego. Konstrukcja kanałów nawiewnych i wywiewnych umożliwia ustawienie szafy przy ścianie i łączenie kliku szaf w szereg. Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych.
Konstrukcja scalonych dwóch niezależnie pracujących, samodzielnych komór roboczych z niezależnym zasilaniem i niezależną rejestracją zdarzeń umożliwiająca przechowywanie
do 4 lub do 8 endoskopów ze wspólnym układem sterowania i interfejsem.
Szafa wyposażona w dwa wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym chłodzeniem. Kompresory z automatycznym wyłączaniem w przypadku nie używania jednej z komór roboczych.
Szafa przystosowana również do przyłączenia sprężonego powietrza z sieci wewnętrznej szpitala.
Automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci wewnątrz każdej z komór lub w przypadku zmniejszonego przepływu powietrza.


Charakterystyka
1. Wymiary szafy: 1400 x 525x 2200 mm
2. Pomiar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym.
3. Kontrolne punkty pomiarowe parametrów roboczych szafy umieszczone ergonomicznie na zewnętrznych płaszczyznach szafy, bez konieczności jej przesuwania w przypadku wykonywania testów kontrolnych.
4. Drukarka termiczna drukująca raporty ze zdarzeń podczas przechowywania endoskopów
5. Dotykowy wyświetlacz TFT z polskim menu i z intuicyjnym, przyjaznym Użytkownikowi interfejsem, wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną do wprowadzania danych. Czytnik RFID Użytkownika i przechowywanych aparatów.
6. Konstrukcja umożliwiająca bezpieczne przechowywanie endoskopów oraz optymalizująca wykorzystywanie powierzchni urządzenia do ilości przechowanych endoskopów jak i logistyki ich przechowania.
7. Przemyślana konstrukcja ułatwiająca utrzymanie czystości i sterylności wewnątrz urządzenia. Konstrukcja energooszczędna przez zastosowanie oświetlenia panelowego typu LED, automatycznego wielostopniowego systemu przewietrzenia komór roboczych i automatycznego włączania i wyłączenia sprężarek powietrza.
8. Dwustopniowe filtry typu „HEPA” minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów.
9. Blokada zamknięcia drzwi w przypadku chwilowego zaniku napięcia z możliwością awaryjnego ich otwarcia w przypadku takiej konieczności.