GOPS

Integracyjne Spotkanie Wigilijne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

13/03/2018

20 grudnia 2017 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej odbyło się Integracyjne Spotkanie Wigilijne. Uczestnikami spotkania były osoby uczęszczające na zajęcia prowadzone w Domu, ich rodziny i zaproszeni goście. Wśród osób zaproszonych na tą uroczystość byli między innymi przedstawiciele władz samorządowych na czele z panem Wojciechem Oskwarkiem, wójtem Gminy Nowa Wieś Wielka oraz panem Sławomirem Facem, przewodniczącym Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. Tradycyjnie w spotkaniu wziął udział ksiądz kanonik Michał Stolarski, proboszcz parafii w NPNMP w Nowej Wsi Wielkiej, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Klubu Seniora „Wrzos”, Koła Gospodyń Wiejskich. Na uroczystość przybył również pan Jerzy Burzyński, prezes firmy „Tribo”, firmy zaprzyjaźnionej i wspierającej działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Spotkanie rozpoczęło się krótką inscenizacją przygotowaną przez uczestników Domu. Po przedstawieniu wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli do poczęstunku, którego głównymi potrawami były dania wigilijne. Kolejną atrakcją wieczoru było obdarowanie niepełnosprawnych uczestników przez prezesa firmy „Tribo”, pana Jerzego Burzyńskiego okolicznościowymi paczkami. To wywołało zachwyt i radość u obdarowanych. Integracyjne Spotkanie Wigilijne zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd.

Potrzebujesz więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami

czytaj więcej

Adres:

"Tribo" Sp. z o.o.

ul. Aleja Pokoju 5

86-060 Nowa Wieś Wielka

E-mail:

biuro@tribo.com.pl
Telefony:

+48 52 381 23 78
+48 52 381 26 20

fax +48 52 381 22 80